שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על אנה פרנק? מה אתם יודעים עליה ועל התקופה שבה חייתה? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם כתבתם פעם יומן אישי? למה לדעתכם אנשים כותבים יומן? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:15: כיצד השתנו חייהם של בני משפחת פרנק בעקבות כיבוש הנאצים את הולנד? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 4:51: אילו דברים כתבה אנה פרנק ביומנה? כיצד לדעתכם עזרה כתיבת היומן לאנה בזמן שהסתתרה? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 7:15: כיצד נמצא היומן של אנה פרנק? מדוע החליט אביה לפרסמו? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם הפך יומנה של פרנק לרב מכר בעולם כולו? כיצד הוא עוזר לשמר את זיכרון השואה? (טיעון, העלאת השערות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין אנה פרנק. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.