שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו חופי ים אתם מכירים בארץ? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם אוהבים ללכת לים? אם לא, מדוע? ואם כן, מה אתם אוהבים לעשות בים? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:10: בחופי הים בארץ יש בדרך כלל חול. מה מקורו? (סיכום מידע)

תזמון 2:33: בדרך כלל הגלים בחופי הארץ אינם גבוהים מאוד. מדוע? (סיכום מידע)

תזמון 3:15: מה מקור הצריבה שגורמות המדוזות? כיצד כדאי לטפל בצריבת מדוזה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו עובדות חדשות למדתם על חופי הים בישראל? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חופי הים בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:08 מופיעה מפת הים התיכון. אנו ממליצים לעצור בנקודה זו, ולהדגיש את עובדת היותו ים סגור המוקף ביבשה. הצביעו בפני התלמידים על שתי נקודות החיבור של הים התיכון עם גופי מים אחרים: ים סוף והאוקיינוס האטלנטי. בקשו מהתלמידים לשער את היתרונות ואת החסרונות מבחינת האדם לכך שהים התיכון הוא ים סגור.