שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על הבדואים? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

האם ביקרתם ביישוב בדואי? ספרו על חוויותיכם מהמפגש עם התרבות הבדואית (העלאת אפשרויות, טיעון, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:07: מה מקור השם "בדואים", ומדוע הם נקראים כך? (סיכום מידע)

תזמון 02:18: באילו ענפי חקלאות עוסקים הבדואים ומדוע? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 02:48: מדוע הבדואים נודדים, ומה הכישורים המיוחדים שרכשו בעקבות הנדודים במדבר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

השוו בין אורח החיים המסורתי של הקהילה הבדואית לאורח החיים שלה היום. כיצד הוא השתנה? מהן הסיבות לשינוי? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הבדואים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:47 רואים שבט בדואי שבראשו עומד שייח'. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מהו שבט ומהם מאפייניו. חשבו עם התלמידים יחד מהם ההבדלים בין חיים בשבט בדואי לבין צורת החיים המודרנית-מערבית. אילו ערכים שונים וזהים יש לשבט בדואי ולחיי המשפחה שאנו מכירים?