שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי התנהגות, ומה לדעתכם משפיע על התנהגות האדם במצבים שונים? (העלאת אפשרויות)

מה הייתם רוצים לדעת על התנהגותם של יצורים חיים? (בדיקת ידע קודם, טיעון, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:00: מהי התנהגות מולדת, ומדוע רפלקס נחשב לאינסטינקט מולד? (פענוח מידע, טיעון)

תזמון 03:12: כיצד מתפתחת התנהגות נרכשת? תנו דוגמאות להתנהגויות אנושיות כאלה ולהתנהגויות של בעלי חיים. (פענוח מידע, טיעון)

תזמון 03:35: במה עוסק הדיון ב"טבע מול תרבות"? מדוע תום מתייחס אליו כאל ויכוח סרק? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ציינו דבר חדש שלמדתם על ההתנהגות האנושית, ותנו דוגמאות מחיי היומיום להתנהגויות מולדות ונרכשות. (סיכום מידע, הסקת מסקנות, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין התנהגות. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

בתזמון 02:19 מופיעים איורים ובהם דוגמאות לאופן שבו נרכשת התנהגות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהתמקד בשלוש הדוגמאות: חיקוי, למידה וניסוי וטעייה, ולבקש מהתלמידים דוגמאות להתנהגויות נוספות שנרכשות באופנים אלה.