שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם רוכבים על אופניים? ספרו איפה אתם רוכבים (בפארק, בדרך לבית הספר) ולאיזו מטרה. (חיבור רגשי)

האם אתם יודעים מהם כללי הבטיחות בעת רכיבה על אופניים? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:55: אילו כוונונים יש לבצע באופניים לפני שיוצאים לרכיבה, ומדוע? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:02: באילו פריטי בטיחות יש להשתמש בעת רכיבה על אופניים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:45: מדוע חשוב לשמור על ערנות בזמן רכיבה על אופניים? תנו דוגמאות לדברים שיש לשים אליהם לב כשרוכבים בדרכים. (סיכום מידע, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהם היתרונות של רכיבה על אופניים בתחומים כגון איכות הסביבה ובריאות? מה יקרה אם יותר אנשים ישתמשו באופניים במקום במכוניות? (העלאת השערות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין רכיבה בטוחה על אופניים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:54 רואים ילד בקסדה על ראשו. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על כללי חבישת קסדה. בקשו מהם להסביר מדוע חשוב לחבוש קסדה. הציעו לילדים לכתוב כרזה, ובה סיסמת פרסומת המעודדת ילדים להשתמש בקסדה בעת רכיבה על אופניים ועל כלי רכב שונים.