שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם פעלים בשפה? הביאו דוגמאות. (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מהם בניינים בשפה? איך לדעתכם הם קשורים לפעלים? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:06: מהם פעלים? כיצד אפשר להטות אותם בזמן? הדגימו. (סיכום מידע)

תזמון 3:16: מה ההבדל בין בניין פעיל לבניין סביל? (סיכום מידע)

תזמון 4:50: מתי משתמשים בבניין התפעל? ציינו שלוש אפשרויות. (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בחרו בחמישה פעלים שונים, ובדקו לאיזה בניין משבעת הבניינים כל אחד מהם משתייך. (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פעלים ובניינים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:49 מופיעה מילה בבניין הפעיל, ומודגשות בה אותיות השורש והאותיות המוספיות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהדגיש את מבנה הפועל לתלמידים: השורש והאותיות שנוספו בעקבות הבניין. בקשו מהתלמידים לתת דוגמאות לפעלים מבניינים אחרים, ובדקו אילו אותיות מקורן בשורש ואילו אותיות הן מוספיות.