שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מהי ביוגרפיה? אילו ביוגרפיות אתם מכירים? (בדיקת ידע קודם, העלת אפשרויות)

שערו מה משמעות המילה ביוגרפיה. (שיתוף אישי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:47: במה הביוגרפיה והאוטוביוגרפיה דומות ושונות זו מזו? (סיכום מידע)

תזמון 3:04: מה כולל שלב התחקיר? ומהם ההבדלים בין מקורות מידע ראשוניים למשניים? (סיכום מידע)

תזמון 5:06: כיצד שאילת שאלות מנחות מסייעת לנו בכתיבת ביוגרפיה? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה לדעתכם גורם לאנשים לקרוא ביוגרפיות, ומדוע יש אנשים הכותבים אוטוביוגרפיות? (פענוח מידע, השוואה, סיכום מידע, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין ביוגרפיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:17 מוצג איור של ציר זמן. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים אילו אירועים נהוג לכלול בציר זמן של אישיות, וכיצד ציר הזמן מסייע בכתיבת ביוגרפיה. בקשו מהתלמידים לדמיין שהם צריכים לכתוב ביוגרפיה על אישיות כלשהי. שאלו אותם כיצד יוכלו להיעזר בציר זמן לצורך הכתיבה.