שאלות לדיון לפני הצפייה:

אלו סוגי ציפורים אתם מכירים? (סיעור מוחות)

מה הייתם רוצים לדעת בנושא? (העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:34: במה מעוף המטוס דומה למעוף הציפור? ובמה לדעתכם הוא שונה? (השוואה, ניתוח והסקת מסקנות)

תזמון 02:00: ציינו את שלושת השימושים של הנוצות. (ייצוג ידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ישנם עופות שאינם מסוגלים לעוף, למשל פינגווינים ויענים. במה לדעתכם מבנה הגוף שלהם שונה משל הציפורים שכן מסוגלות לעוף? (השוואה, זיהוי גורמים והשלכות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הציפורים. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 0:54 מופיע איור מוצלח המדגים את מבנה השלד של הציפור. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשים דגש עם התלמידים במבנה העצמות החלולות והחזקות המאפשרות את התעופה.