שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו סוגי ציפורים אפשר לראות בארץ ובאיזו עונה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מדוע לדעתכם ציפורים נודדות ממקום למקום? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:22: מדוע הציפורים נודדות מאירופה לאפריקה בעונת הסתיו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:16: כיצד השדה המגנטי של כדור הארץ מסייע לציפורים במהלך הנדידה? (פענוח מידע)

תזמון 03:22: לא תמיד הציפורים נודדות באותה הדרך, מה הסיבה שהן משנות את מסלולן? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם ראיתם להקת ציפורים נודדות בשמי הארץ? נסו לשער על סמך המידע שרכשתם במהלך הצפייה בסרטון, מדוע ראיתם את הציפורים דווקא במיקום ובתזמון האלה. (העלאת השערות, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין נדידת ציפורים בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:19 רואים במפה המוצגת את מסלול הנדידה של הציפורים מאירופה לאפריקה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולסמן את מיקומה של ישראל במפה. חשבו עם התלמידים יחד למה הציפורים הנודדות במסלול זה עוצרות בארץ.