שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו סוגי פרחים שפורחים בארץ אתם מכירים? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים באיזו עונה הם פורחים? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:36: מהו הגל הצהוב בפריחה? (סיכום מידע)

תזמון 3:22: על שם מי נקרא האירוס והיכן בארץ גדלים פרחים אלה? (סיכום מידע)

תזמון 4:30: מקורם של הצבעונים הוא בישראל. כיצד הם הגיעו להולנד? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ישנם פרחים הנקראים "פרחים מוגנים". למה לדעתכם צריך להגן עליהם ומפני מה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על פרחים אלו? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פריחה בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:34 מופיעים איורים של כלניות, נוריות ופרגים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהראות לתלמידים את ההבדלים ביניהם: את הצבע הלבן סביב עלי הכותרת של הכלנית, את צורת עלי הגביע של הנורית ואת הסימנים השחורים המופיעים בארבעת עלי הכותרת של הפרג. כמו כן אפשר לשאול את התלמידים אם ישנם פרחים נוספים שהם מתבלבלים ביניהם בגלל שמם, צבעם או צורתם. אפשר למצוא את ההבדלים ביניהם בעזרת חיפוש המידע באינטרנט.