שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם כתבתם לאחרונה מכתב או קיבלתם מכתב ממישהו? במה הוא עסק? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מה לדעתכם ההבדל בין מכתב אישי למכתב רשמי? לאיזה צורך נשתמש בכל אחד מהם? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:12: אילו פרטים כותבים בראש המכתב? (סיכום מידע)

תזמון 2:36: מה כותבים בגוף המכתב, ועל איזה סגנון כתיבה חשוב להקפיד? (סיכום מידע)

תזמון 2:54: כיצד מסיימים כתיבת מכתב רשמי? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם חשוב להקפיד על בחירת המילים ועל ניסוח ברור בכתיבת מכתב רשמי? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מכתבים רשמיים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:28 מופיע איור ובו מבנה של מכתב רשמי. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבקש מהתלמידים לחשוב במה יהיה שונה מכתב רשמי ממכתב אישי. אפשר להתייחס לחלקי המכתב, לבחירת המילים, לאופן הפנייה ולחתימה.