שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על שוקולד? (בדיקת ידע קודם)

מהיכן לדעתכם מקור השוקולד? (העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בתזמונים הבאים, ושאלו שאלות את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד וכדי לוודא הבנה:

תזמון 0:42: באילו אזורים ברחבי העולם צומח הקקאו? (פענוח מידע)

תזמון 0:51: מה הקשר בין שוקולד לבין שבט בני המאיה? (הסקת מסקנות)

תזמון 1:04: מתי לראשונה יש תיעוד לשוקולד המוצק, כפי שאנו מכירים אותו כיום, והיכן זה היה? (פענוח מידע)

תזמון 3:56: מה כולל תהליך ייצור השוקולד? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהו סוג השוקולד האהוב עליכם ומדוע? (טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין נושא השוקולד. (השערת השערות)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.