שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי יבשת? אילו יבשות אתם מכירים? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים באיזו יבשת שוכנת ישראל? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:13: מדוע אין הסכמה מוחלטת על מספר היבשות בכדור הארץ? (סיכום מידע)

תזמון 2:45: ביבשת אנטרקטיקה אין תושבי קבע. מדוע? (סיכום מידע)

תזמון 4:24: אילו עובדות מייחדות את יבשת אסיה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו פרטים חדשים למדתם על יבשות העולם? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יבשות העולם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:22 מופיע איור של כדור הארץ ובו שמות היבשות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, כדי להעמיק את ההיכרות עם מפת העולם. שאלו את התלמידים: איזו יבשת היא הגדולה ביותר? איזו יבשת הכי קרה / חמה / רחוקה יותר מיבשת אחרת? באיזו יבשת חיה רוב אוכלוסיית העולם? באיזו יבשת נמצא המקום הנמוך / הגבוה ביותר בעולם? אילו יבשות חולקות אוקיינוס משותף? ועוד.