שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי הטרדה ברשת? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם או מישהו שאתם מכירים חווה הטרדה ברשת? האם המקרה טופל וכיצד? (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:12: מהי בריונות דיגיטלית וכיצד היא באה לידי ביטוי? (סיכום מידע)

תזמון 03:25: כיצד מומלץ לנהוג כשנופלים קורבן לבריונות ברשת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:33: אילו דרכים יש לנקוט כדי למנוע בריונות ברשת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

נסחו כללים שחשוב לשמור עליהם כדי למנוע הטרדה ברשת, וכתבו כיצד אתם שומרים על כללים אלה.

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הטרדה ברשת. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:03 מופיעות דוגמאות לתגובות לא ראויות ופוגעניות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולקרוא עם התלמידים את הדוגמאות. בקשו מהתלמידים לנסח תגובות חלופיות, הולמות ומפרגנות יותר.