שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו יכולתם לשכפל (ליצור כפיל) יצור חי כלשהו, את מי הייתם משכפלים ומדוע?  (העלאת השערות)

האם אתם יודעים מהו שיבוט? מה הייתם רוצים לדעת על שיבוט? (בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:15: איך התבצע השיבוט בתהליך שנקרא "העברת גרעין"? (סיכום מידע)

תזמון 02:30: מדוע דולי נחשבת לשיבוט של כבשה מספר שתיים ולא של שתי הכבשים האחרות שהיו מעורבות בתהליך? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 02:50: במה שונה השיבוט של דולי משיבוטים קודמים לה? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהם היתרונות והחסרונות בשיבוט בעלי חיים? ומה לדעתכם הבעיות המוסריות בשיבוט בני אדם? (הסקת מסקנות, העלאה אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין סרטון הכבשה דולי. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון02:21 רואים את דולי ואת שלוש הכבשים שהשתתפו בתהליך השיבוט. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים מה החלק של כל כבשה בתהליך.