שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על דרמה? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

האם אתם מכירים סדרות, סרטים או ספרי דרמה? תנו דוגמאות (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:49: אילו סוגי דרמה קיימים? באילו דרכים אפשר להציג את הדמויות המשתתפות בדרמה? (סיכום מידע)

תזמון 02:42: באיזה אופן הועלו הצגות ביוון העתיקה? (סיכום מידע)

תזמון 03:58: מהם ההבדלים בין טרגדיה לקומדיה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם מחזותיו של שייקספיר רלוונטיים ומצליחים מאוד גם בימינו? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין דרמה. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.