שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על העדה הדרוזית? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

האם ביקרתם ביישוב דרוזי? ספרו על חוויותיכם מהמפגש עם התרבות הדרוזית. (העלאת אפשרויות, טיעון, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:56: מה מקור העדה הדרוזית, ומהם עיקרי האמונה שלה? (סיכום מידע)

תזמון 02:58: כיצד התמודדו הדרוזים עם האיומים מצד מי שרדף אותם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:40: אילו יחסים שוררים בין מדינת ישראל לעדה הדרוזית? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

השוו בין אורח החיים המסורתי של הקהילה הדרוזית לאורח החיים שלה היום. כיצד הוא השתנה? מה היו הסיבות לשינוי? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הדרוזים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:43 רואים את דגל העדה הדרוזית ומה מסמלים צבעיו. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהתייחס לכל ערכי הדגל: כיצד כל הערכים המוצגים בצבעי הדגל מתקשרים למאפייני העדה הדרוזית? בקשו מהתלמידים להדגים מהצפייה בסרטון או מידע כללי.