שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על פרעה ועל התקופה שבה הוא חי? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מה לדעתכם המשמעות של המילה פרעה? ומיהם לדעתכם הפרעונים? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:11: מי עמד בראש מדרג המעמדות במצרים, ומה היה תפקידו? (סיכום מידע)

תזמון 2:35: לשם מה נבנו הפירמידות? (סיכום מידע)

תזמון 3:20: המלוכה המצרית נחלקה לשושלות. מהן שושלות? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

לפרעונים במצרים היו תחומי אחריות רבים. למה הם היו אחראים? אילו תחומי אחריות היו לדעתכם קלים יותר לביצוע, ואילו מורכבים יותר? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות, טיעון, סיכום מידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הפרעונים במצרים. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:04 מופיעים איורים של החפצים המסמלים את כוחם המוחלט של הפרעונים במצרים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור יחד על הסמלים ולבקש מהתלמידים לשער למה נבחרו דווקא הסמלים האלו, ומדוע לדעתם הפרעונים היו צריכים סמלים מיוחדים כדי להראות סמכותם ומעמדם. בדקו עם התלמידים אילו סמלי שלטון הם מכירים מחיי היומיום, ומה מבטאים סמלים אלו.