שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי משמעות המילה מוסר, ומהי לדעתכם התנהגות לא מוסרית? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם נתקלתם בהתנהגות לא מוסרית של מישהו כלפיכם או כלפי אדם אחר? מה חשתם באותו הזמן? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:22: מהו מוסר, ומדוע בני האדם נחשבים מוסריים בהשוואה לבעלי חיים? (בדיקת ידע, הסקת מסקנות)

תזמון 03:46: תום מציע להגר לשים את עצמה במקומו של השכן. מדוע? מה לדעתכם עלול היה לקרות אילו הגר הייתה משקרת לשכן? (פענוח מידע, העלאת השערות)

תזמון 05:22: הסבירו מהי דילמה מוסרית. חשבו מה אתם הייתם עושים במקום איתי, אילו חבר שלכם היה מעתיק מכם במבחן. (פענוח מידע, טיעון, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ספרו על דילמה מוסרית שהייתה לכם וכיצד פתרתם אותה. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מוסר. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:08 מופיעה טבלת הערכים עם מספר דוגמאות לערכים טובים ורעים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהוסיף עם התלמידים ערכים נוספים לשתי העמודות בטבלה. בהזדמנות זו תנו לתלמידים לספר על מקרה שבו התנהגו בצורה מוסרית, ובאילו ערכים מהצד ה"טוב" של הטבלה הם בחרו להשתמש במקרה זה.