שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו הייתם צריכים לבחור במאפיין חיצוני שייחודי רק לכם, מה הוא היה? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות, טיעון)

מה אתם יודעים על טביעות אצבע? (העלאת אפשרויות, טיעון, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:34: מדוע טביעות אצבע הן הדרך היעילה ביותר לזיהוי ודאי של בני אדם? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 3:32: כיצד נוצרים הסימנים הבולטים שבקצות האצבעות שלנו? האם טביעות האצבע משתנות כשהאדם גדל או כשהוא נפצע? (סיכום מידע)

תזמון 6:28: כיצד טביעות האצבע עוזרות לזיהוי חשודים בזירות פשע? מדוע טביעות אצבע בזירת פשע אינן תנאי מספיק להוכחת האשמה של בעליהן? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

טביעות האצבע הן תכונה ייחודית לכל אדם. באילו מקרים במציאות נדרש אדם להוכיח את זהותו, וכיצד אפשר לעשות שימוש בטביעות אצבע במקרים כאלה? (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין טביעות אצבע. (העלאהת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:43 מופיע איור הממחיש את שמות הצורות של טביעות האצבע: לולאות, מערבולות וקשתות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, לעבור עם התלמידים על מבנה טביעות האצבע, ולהסביר את הסיבה לבחירת כל אחד מהשמות. בקשו מהתלמידים שיסתכלו באצבעותיהם וינסו לאבחן את סוג טביעת האצבע. הם יכולים כמובן לאבחן גם את סוג טביעת האצבע של חבריהם לכיתה או של בני משפחתם.