שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על פרידה קאלו? מה אתם יודעים עליה ועל פעילותה? (בדיקת ידע קודם, העלת אפשרויות, סיעור מוחות)

אילו ציירים מפורסמים או יצירות אמנות מפורסמות אתם מכירים? מה לדעתכם מניע אנשים ליצור אמנות? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:15: מה גרם לפרידה קאלו להתחיל לצייר? ומה הסיבה שרבים מציוריה הם דיוקנאות עצמיים? (סיכום מידע)

תזמון 3:07: מה מיוחד ביצירותיה של פרידה קאלו? כיצד הדבר בא לידי ביטוי בציוריה? (סיכום מידע)

תזמון 5:05: בציור "שורשים" נראית פרידה קאלו כשהיא שוכבת ושורשים יוצאים מלבה. כיצד אפשר לפרש ציור זה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ציוריה של פרידה קאלו קשורים לקורות חייה. כיצד השפיעו האירועים שחוותה על יצירותיה? הדגימו. (טיעון, סיבה ותוצאה, הסקת מסקנות, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פרידה קאלו. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:11 מופיע ציור שציירה קאלו המכונה "הצבי הקטן", וכמו בציורים רבים שלה, גם בו בא לידי ביטוי זרם הסוריאליזם. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, כדי לחדד את המושג סוריאליזם ולבקש מהתלמידים להסביר כיצד הוא בא לידי ביטוי בציור. אפשר לבדוק זאת גם בציורים נוספים שלה כמו "שתי פרידות" בתזמון 3:38 ו"שורשים" בתזמון 4:33.