שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים אילו פירות מגדלים בארץ ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

אלו פירות נהוג לאכול בארץ בקיץ ואילו בחורף? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:29: כיצד מזג האוויר המגוון בישראל משפיע על גידולי הפירות? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:35: מהם היתרונות של שדרוג פירות קיימים? תנו דוגמה מהסרטון (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:35: מהן תכונותיו של האבטיח? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון נאמר שפירות כמו אננס, קרמבולה ופסיפלורה מיובאים לישראל. שערו מדוע לא מגדלים פירות אלה בארץ. (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פירות בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:27 מוצגת מפה ובה איורים של פירות הגדלים באזורים השונים בישראל. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את הילדים לאילו תנאי גידול זקוקים הפירות המופיעים במפה. בקשו מהתלמידים לחשוב על הקשר שבין אזורי הגידול השונים לפירות הגדלים בהם. מדוע לדעתם מגדלים תמרים במזרח הארץ ותפוחים דווקא בצפונה.