שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על המדען גלילאו גליליי? מה אתם יודעים עליו ועל תרומתו למדע? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם קרה לכם בעבר שהצגתם רעיון מקורי שלכם, וקיבלתם ביקורת שלילית מחבריכם? איך הרגשתם? מה עשיתם כדי לשכנע בנכונות דבריכם? (חיבור רגשי, העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:34: מדוע התיאוריות של גלילאו עוררו התנגדות אצל המדענים בתקופתו? (סיכום מידע)

תזמון 3:47: איזו תפיסה מדעית גרמה לכנסייה הקתולית לרדוף את גלילאו? (סיכום מידע)

תזמון 4:28: מה נחשבת התרומה העיקרית של גלילאו למדע? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

גלילאו גליליי נשפט על ידי הכנסייה הקתולית והושם במעצר בית לשארית חייו כי סירב לוותר על תפיסתו המדעית. מה דעתכם על הבחירה שלו "לדבוק באמת ולשלם בחירותו"? האם זו בחירה נכונה לדעתכם? נמקו. (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין גלילאו גליליי. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:36 מופיעים שני איורים של מערכת השמש. האחד לפי אריסטו והאחר לפי קופרניקוס, שבו תמך גם גלילאו גליליי. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהמחיש לתלמידים את ההבדלים בין שתי ההשקפות. בדקו עם התלמדים אם ישנו שוני משמעותי בסדר של הכוכבים במערכת השמש על פי שתי התפיסות. שאלו אותם: מה אנחנו יודעים על סדר הכוכבים במערכת השמש כיום?