שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על האלים שבהם האמינו היוונים הקדמונים? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות).

מה הייתם רוצים לדעת על אלים יווניים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:40: מהי מיתולוגיה? (סיכום מידע)

תזמון 1:11: על פי המיתולוגיה היוונית, כיצד חילקו ביניהם האחים האלים את השליטה בעולם? מה הייתה תוצאת החלוקה הזו? (סיכום מידע)

תזמון 3:40: איזה חלק היה לאלים בחיי היומיום של היוונים הקדמונים? (סיכום מידע, טיעון, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון הוצגו אלים יווניים רבים. איזה אל יווני משך את תשומת לבכם ומדוע? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, טיעון)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין הסרטון "אלים יווניים", שבו צפינו. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.