שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על האלים במיתולוגיה היוונית? אילו אלים אתם מכירים? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על אלים יווניים? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:40: מהי המיתולוגיה היוונית? (סיכום מידע)

תזמון 1:11: על פי המיתולוגיה היוונית, איך חילקו ביניהם האלים האחים את השליטה בעולם? מה הייתה תוצאת החלוקה הזאת? (סיכום מידע)

תזמון 3:40: איזה מקום תפסו האלים בחיי היומיום של היוונים הקדמונים? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון הוצגו אלים יוונים רבים. איזה אל יווני משך את תשומת לבכם ומדוע? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין אלים יוונים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.