שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על ארגון השומר? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מי לדעתכם האנשים שלקחו חלק בארגון השומר, ועל מה הם שמרו? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:50: מהו ארגון "בר גיורא", ומה הייתה מטרת הקמתו? כיצד ארגון זה קשור לארגון השומר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:43: אחד מהרעיונות המרכזיים של ארגון "השומר" היה כיבוש הקרקע. הסבירו רעיון זה, ותנו דוגמה מהסרטון ליישומו. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:52: מדוע פורק ארגון השומר בשנת 1920? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון נאמר שארגון השומר שינה את דימוי היהודים מחלשים לחזקים. מה היו הסיבות להתפתחות דימוי זה? כיצד ביקשו החלוצים העבריים לשנות אותו? (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין ארגון השומר. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:58 מופיעה סיסמת ארגון השומר: "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום". חשבו עם התלמידים יחד: מה משמעות הסיסמה? מדוע נבחרה סיסמה זו? בקשו מהתלמידים להציע סיסמה חלופית שיכולה להתאים לרעיונות של ארגון השומר.