שאלות לדיון לפני הצפייה:

מי היה חיים ויצמן? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה תרצו לדעת על תרומתו של חיים ויצמן למדינת ישראל? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:46: מה הייתה עמדתו של ויצמן בנוגע לתחומים שבהם הציונות צריכה לעסוק בדרך להקמת מדינה יהודית? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:02: מהי הצהרת בלפור, וכיצד תרם ויצמן להשגתה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:22: מהו מכון ויצמן, וכיצד מוסד זה משמר את המורשת של ויצמן? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם נבחר חיים ויצמן לנשיאה הראשון של מדינת ישראל? אילו מעשים ותכונות היו לו שהובילו לבחירה זו? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חיים ויצמן. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:46 רואים איורים המייצגים את הקשר שוויצמן ראה בין התרבות והמדע למדינה וללאום. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחשוב עם התלמידים יחד על דוגמאות שתומכות ברעיון זה: אילו הישגים תרבותיים ומדעיים חיזקו את ישראל לאורך השנים?