שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם נעקצתם על ידי דבורה? מדוע לדעתכם הדבורים עוקצות בני אדם? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מה הייתם רוצים לדעת על דבורים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:40: מהי יערת דבש, ולמה משמשים התאים שמהם היא בנויה? (סיכום מידע)

תזמון 02:12: מהי האבקה, וכיצד הדבורים מסייעות בתהליך הפריית הפרחים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:15: איך אפשר לזהות את מלכת הדבורים, ומה תפקידה בכוורת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע הדבורים חשובות לאדם ולטבע? דמיינו מה עלול לקרות בעולם ללא דבורים. (טיעון, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין דבורי דבש. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:08 מופיעים שלושת סוגי הדבורים שחיים בכוורת. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולציין את התפקידים של כל אחד מסוגי הדבורים. חשבו עם התלמידים יחד איזו דבורה היא בעלת התפקיד המשמעותי ביותר במושבה. האם אפשר לוותר על אחד מסוגי הדבורים?