שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם מעלים תכנים אישיים שלכם לאינטרנט? אם כן, מאיזה סוג? (סיעור מוחות, חיבור רגשי)

האם לדעתכם בטוח להעלות פרטים אישיים ברשת האינטרנט? (סיעור מוחות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:06: מה זה "דואר זבל", ומהו המקור של הודעות דואר מסוג זה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:27: מהו "דיוג"? איך אפשר לזהות מתקפת דיוג? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:30: אילו צעדים כדאי לנקוט כדי לשמור על הפרטיות ועל הביטחון האישי ברשת האינטרנט? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

נסחו כללים שחשוב לפעול על פיהם כדי לשמור על פרטיותכם ברשת. כתבו כיצד אתם שומרים על כללים אלה.

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פרטיות המידע. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמונים 00:09 ו-01:10 מופיעות דוגמאות למודעות שקריות מהסוג שבו עלולים להיתקל באינטרנט. אנו ממליצים לעצור בתזמונים אלה, ולקרוא עם התלמידים יחד את ההודעות. נסו להבין עם התלמידים יחד למה ההודעות האלה חשודות, וחשבו יחד מה נכון לעשות במקרה שמקבלים הודעות כאלה.