שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו השימוש העיקרי שלכם באינטרנט? ובאיזו תדירות אתם משתמשים בו? (חיבור רגשי, העלת אפשרויות)

מה אתם יודעים על האופן שבו מועבר מידע באינטרנט? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:57: מה ההבדל בין מחשב לקוח למחשב שרת? (סיכום מידע, השוואה)

תזמון 3:48: מה ההבדל בין כתובת URL לכתובתIP ? וכיצד ה-DNS מחבר ביניהן? (סיכום מידע, השוואה)

תזמון 4:19: מהו עמוד השדרה, הנקרא גם בק בון, ומה תפקידו? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

תארו את השלבים השונים המתרחשים מרגע שאנו מזינים את כתובת האתר ועד שהוא מופיע אצלנו במסך המחשב. (סיכום מידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין אינטרנט. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 4:32 מופיע איור הממחיש את אופן העברת המידע באינטרנט וקבלתו. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחזור עם התלמידים על המונחים השונים שנלמדו בסרטון. בקשו מהתלמידים להסביר מהי רשת אינטרנט ומדוע היא נקראת כך. בדקו עם התלמידים אם אפשר לזהות באיור את מחשב הלקוח ואת מחשב השרת, ובאיזה מבין המחשבים מזינים את כתובת ה-URL. אפשר להשתמש באיור זה גם כדי להמחיש את השלבים השונים המתרחשים מאחורי הקלעים בהעברת מידע באינטרנט.