שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו מדינות גובלות עם ישראל? (בדיקת ידע קודם)

האם ביקרתם באחת מהמדינות השכנות שלנו? ספרו על חוויית הביקור? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:59: מה מייחד את לבנון משאר המדינות הגובלות עם ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע, השוואה)

תזמון 2:42: מה הקשר בין הר החרמון לגבולות ישראל? (סיכום מידע)

תזמון 06:05: היכן עובר קו הגבול בין ישראל למצרים, ומהם היחסים בין שתי המדינות? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הסרטון מתאר מאפיינים שונים של המדינות השכנות לנו. אילו מאפיינים משותפים לישראל ולשכנותיה? (טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין ישראל ושכנותיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 00:45 מופיעה מפה ובה מסומנים הגבולות בין ישראל לשכנותיה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על הגבולות בצפון, במזרח ובדרום. אילו יישובים שוכנים סמוך לגבולות אלה? לישראל גבולות ארוכים העוברים בין נופים שונים. חשבו עם התלמידים יחד על היתרונות ועל החסרונות של הגבולות הארוכים הללו. האם קל או קשה יותר להגן על גבולות ארוכים?