שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים לאילו אזורים מחולקת ארץ ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

באיזה אזור אתם גרים, והיכן הוא ממוקם במפת הארץ – צפון, דרום, מרכז? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:22: היכן ממוקמת רמת הגולן? אלו סוגי סלעים נמצאים באזור זה ומה מקורם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:05: מה שמם של שני החלקים המרכיבים את אזור יהודה, ומה צורת הנוף האופיינית לכל אחד מהם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:25: היכן ממוקם אזור הנגב, ואילו צורות נוף אופייניות לאזור זה? ( סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם מרבית האוכלוסייה בישראל מתגוררת באזור מישור החוף? (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הגאוגרפיה של ארץ ישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 00:52 מופיעה מפה אילמת של ארץ ישראל. אנו ממליצים לחזור לנקודה זו לאחר הצפייה בסרטון, ולעבור עם התלמידים על השמות ועל המיקומים של האזורים השונים בישראל וכן של יישובים מרכזיים. הצביעו על מיקומם במפה.