שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על ג'יין גודול? שערו כיצד היא קשורה לשימפנזים. (העלאת השערות, בדיקת ידע קודם)

מה אתם יודעים על שימפנזים? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:04: ג'יין גודול צפתה במשך שנים רבות באותה קבוצת שימפנזים. מהם היתרונות המדעיים בסוג כזה של מחקר? (העלאת השערות, סיכום מידע)

תזמון3:07: ג'יין גודול נהגה להעניק שמות לשימפנזים שחקרה. מה הייתה הביקורת המדעית על כך? ומה הייתה תשובתה של גודול? (סיכום מידע, העלאת השערות)

תזמון 3:53: באילו דרכים דאגה ג'יין גודול לרווחתם של השימפנזים? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות).

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ג'יין גודול קיבלה פרסים ועיטורים רבים על מחקריה ועל פועלה למען השימפנזים. אילו תכונות אופי אפשרו לה להגיע למעמד זה לדעתכם? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין ג'יין גודול. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:23 מופיע איור של שימפנזה האוכל באופן הדומה לבני האדם. אנו ממליצים לעצור בנקודה זו, ולבדוק את קווי הדמיון הגופניים וההתנהגותיים בין השימפנזים לבני האדם.