שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע לדעתכם נבחרה ירושלים להיות בירת ישראל? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם ביקרתם בירושלים? ספרו על האתרים שבהם ביקרתם. (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:50: מהם האירועים ההיסטוריים שהפכו את ירושלים לקדושה לעם היהודי? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 2:400: מדוע ירושלים קדושה לנוצרים ולמוסלמים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 3:150: אילו מסורות מקיימים המאמינים הנוצרים והמוסלמים בירושלים? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסוף הסרטון תום מספר שיש לירושלים 70 שמות וכינויים. מדוע לדעתכם יש לירושלים כינויים רבים כל כך? נסו לשער מה המשמעויות של השמות שתום מנה בסרטון: ציון, עיר דוד, יבוס, אריאל ויפה נוף. (טיעון, העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין ירושלים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:14 רואים את החלוקה של העיר העתיקה בירושלים לרבעים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחשוב עם התלמידים יחד מה מיוחד בחלוקה זו, ומדוע הר הבית סומן בחלקו ברובע היהודי ובחלקו ברובע מוסלמי. מה יכולות להיות ההשלכות של חלוקה זו מבחינת המתגוררים בעיר העתיקה ומבחינת המבקרים בה?