שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על הכינרת? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם הייתם לאחרונה בחופי הכינרת? באיזה אזור בארץ היא נמצאת? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:29: מדוע קוראים לכינרת בשם זה? (סיכום מידע)

תזמון 2:20: מהו המוביל הארצי ומה תפקידו? (סיכום מידע)

תזמון 3:32: מהו מפלס מי הכינרת ולמה חשוב לעקוב אחריו? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע הכינרת חשובה כל כך לתושבי ישראל? ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור עליה? (העלאת אפשרויות,הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הכינרת. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:41 מופיעה מפת הארץ ובה מסומן מיקום הכינרת. אנו ממליצים לעצור בנקודה זו, להראות היכן ממוקמת הכינרת במפה, ולהדגיש את ההבדלים בין ימה לים. כמו כן אפשר לערוך השוואה בין גופי המים השונים הנמצאים בארץ כמו ים התיכון, ים המלח, הכינרת וים סוף.