שאלות לדיון לפני הצפייה:

תנו דוגמאות לשמות עצם בזכר ולשמות עצם בנקבה. איך יודעים אם שם עצם מסוים הוא זכר או נקבה? (העלאת אפשרויות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

מה אתם יודעים על ההבדל בשימוש במילים בזכר ובנקבה בעברית? (בדיקת ידע קודם, העלת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:34: האם ישנם שמות עצם בעברית שאפשר להתייחס אליהם הן כזכר והן כנקבה? תנו דוגמאות? (סיכום מידע)

תזמון 3:36: כיצד אפשר להבדיל בעברית בין זכר לנקבה? תנו דוגמה לכלל המסייע להבדיל ביניהם. (סיכום מידע)

תזמון 5:02: ישנן מילים שהבלבול בין זכר לנקבה נפוץ בהן. הדגימו. (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו פרטים חדשים למדתם מהסרטון על אופן השימוש בזכר ונקבה? (טיעון, הסקת מסקנות, העלאת אפשרויות, סיכום ידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין זכר ונקבה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:52 מופיעה תמונה ובה המסך מחולק לשם תואר, לשם המספר ולפועל המשתנים בהתאם למין שם העצם הקשור אליהם. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולתרגל עם התלמידים וליישם איתם את הנלמד בסרטון. תנו דוגמאות לשמות עצם שונים, ובקשו מהתלמידים להוסיף שם תואר, שם מספר או פועל המתאימים לשם העצם הנבחר.