שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע משתמשים במפה? האם לדעתכם מפה חיונית לאדם? (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

האם השתמשתם פעם במפה? באילו נסיבות? (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:31: מה ההבדל בין מפה פיזית, מפה מדינית ומפה היסטורית? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:59: מה תפקידו של מקרא המפה? (סיכום מידע)

תזמון 03:40: מה מסמנים קווי האורך והרוחב המשורטטים במפה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בעבר ניווטו בני האדם בעזרת מפה מודפסת, וכיום נהוג לנווט באמצעות GPS – מערכת איתור לוויינית. מה לדעתכם היתרונות והחסרונות של השימוש ב-GPS לעומת המפה המודפסת? (טיעון, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין התמצאות במפה (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:22 מופיע איור של מפה ובה סמלים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על הסימונים השונים. הצביעו על הגבולות בין המדינות, על מקרא המפה, על שושנת הרוחות, על קנה המידה ועל קווי אורך ורוחב, וציינו את תפקידיהם.