שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי תורה? מה אתם יודעים על התורה ביהדות? (בדיקת ידע קודם)

האם ידוע לכם מתי והיכן נערך טקס מתן התורה לבני ישראל? (בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:52: מה המסר שהעביר ה' לבני ישראל, וכיצד הם הגיבו למסר זה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:11: מדוע יצר אהרון את עגל הזהב? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:30: מה הייתה תגובת אלוהים לחטא העגל? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסיומה של פרשת עגל הזהב מחליט אלוהים לסלוח לבני ישראל. מדוע? (העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מתן תורה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:30 מופיעים לוחות הברית שבהם כתובים עשרת הדיברות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור יחד על החוקים שבני ישראל חייבים לעמוד בהם. הסבירו לתלמידים מהו כל דיבר, ודונו בשאלה אם אנחנו מצליחים לעמוד בחוקים אלה כיום, כפרטים וכחברה.