שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי מגילת העצמאות? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

האם אתם מכירים את המשפט: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל"? מה אתם יודעים על ציטוט זה? מי אמר אותו, מתי ובאיזה הקשר? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:53: מהי מגילת העצמאות, ומה הייתה מטרת כתיבתה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 03:43: במהלך כתיבת מגילת העצמאות התגלו חילוקי הדעות בין מנסחיה הדתיים לחילונים. על מה התווכחו? כיצד הסתיים הדיון? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 06:18: מהי מועצת העם, ומה היה תפקידה? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

שוויון זכויות הוא עקרון יסוד במגילת העצמאות. כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי באורח החיים בארץ? תנו דוגמאות מחיי היומיום. (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מגילת העצמאות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 05:58 מופיעים חמשת חלקי המגילה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים את התוכן של כל חלק ואת משמעותו. חשבו יחד כיצד כל חלק משפיע על חיינו בארץ בהווה.