שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מי הייתה רות שעליה מסופר במגילה שעל שמה? (בדיקת ידע קודם)

מה הקשר בין מגילת רות לחג השבועות? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:56: מהם היו היחסים בין נעמי לרות? מהם מעשי החסד של רות כלפי נעמי? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 03:38: מהם "לקט, שכחה ופאה", וכיצד מנהג זה קשור לחג השבועות? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:19: מהי גמילות חסדים, וכיצד מושג זה קשור לחג שבועות הנקרא גם חג מתן תורה? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

רות הייתה הגיורת הראשונה. הסבירו מהו גיור. נסו לשער מה הוביל את רות לשנות את דתה. (הבהרת מושגים, טיעון, חיבור רגשי)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מגילת רות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:36 מוצג ענף מעץ המשפחה של רות ובועז. אנו ממליצים לעצור את הסרטון בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על שמות האישים המופיעים בתמונה. ציינו במיוחד את הקשר של רות לדוד המלך ואת הקשר של דוד המלך לחג השבועות. נסו לשער יחד מדוע היה חשוב לכותב מגילת רות לציין את הקשר המשפחתי בין רות לדוד המלך.