שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי הגירה ומהי עלייה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים מה ההבדל בין עולים חדשים למהגרים? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:14: מיהו מהגר, ומהן הסיבות העיקריות הגורמות לבני אדם להגר ממדינתם למדינה אחרת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:04: מהו חוק השבות, ומה הקשר של חוק זה למגילת העצמאות? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:28: מה ההבדלים בין עובד זר לפליט? (סיכום מידע, השוואה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון מוצגות דעות בעד ונגד לאפשר כניסת פליטים לארץ. מה עמדתכם בנושא זה? נסו לשער מהי העמדה הרווחת בישראל בהקשר זה מסיפורים ששמעתם בתקשורת או מגורמים אחרים. (העלאת השערות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הגירה ועלייה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:49 מוצגת מפת העולם ומסומנים בה מקומות שמהם עלו יהודים לארץ ישראל. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולספר לתלמידים על מבצעי העלייה המסומנים במפה. תוכלו לספר על המדינות שמהן הגיעו העולים ועל הסיבות לעלייתם ארצה. שאלו את התלמידים אם הם מכירים עולים חדשים, ואיך לדעתם מרגיש עולה חדש הנקלט בארץ.