שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו הזיכרון הראשון שלכם הקשור לכסף? שתפו. (שיתוף וחיבור אישי לנושא)

הביאו דוגמאות לשימושים שונים שאפשר לעשות בכסף. (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:01: מהי צורת התשלום הקדומה ביותר? (סיכום מידע)

תזמון 02:18: מה הייתה המשמעות המקורית של המספרים במטבעות? מאיזו סיבה הוחלט לציין מספרים אלה? (סיכום מידע)

תזמון 2:34: מדוע הומצאו השטרות? (פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אמצעי התשלום השתנו במהלך ההיסטוריה. חשבו על רעיון לאמצעי תשלום חדש, והכינו מצע פרסומי כדי לשווק אותו לכיתה. (הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה, העלאת אפשרויות, השוואה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין כסף. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:05 מופיעים איורים של אמצעי התשלום השונים לאורך השנים עד היום. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים מדוע השטר יוצא דופן. דונו עם התלמידים בשאלה כיצד נקבע ערכם של השטרות.