שאלות לדיון לפני הצפייה:

מי היה משה רבנו? (בדיקת ידע קודם)

האם ידוע לכם מדוע משה רבנו נחשב לאישיות חשובה בהיסטוריה של עם ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:27: מדוע החליט פרעה לפעול נגד בני ישראל, ומה משמעות הביטוי "הבה נתחכמה לו"? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות)

תזמון 03:21: מהן שלוש הגזרות שהטיל פרעה על בני ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:24: מי הן הנשים שהצילו את חייו של משה מפני גזרות פרעה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

משה היה המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים. כיצד לדעתכם תרמו קורות חייו להצלחתו בהנהגת עמו מעבדות לחירות? (העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הולדת משה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:14 מופיעה בת פרעה עם משה התינוק בידיה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהתעכב על הפסוק המופיע בתמונה. הסבירו לתלמידים מדוע בחרה בת פרעה בשם "משה" לתינוק שמצאה. שאלו איך לדעתם מתקשר שמו למשימה שביצע בבגרותו, כאשר הנהיג את בני ישראל בצאתם ממצרים.