שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם סימני ניקוד ומה תפקידם? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם אתם יודעים כיצד לנקד את שמכם? הדגימו. (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:41: מה ההבדל בין תנועות לעיצורים? כיצד התנועות עוזרות להגיית המילים? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 2:46: האם השפה העברית הייתה מנוקדת מאז ומתמיד? למה משתמשים בניקוד בעברית? (סיכום מידע)

4:50 מה תפקידו של הדגש? כיצד הוא משנה את אופן הגיית האות שבה הוא מופיע? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם היה אפשר לשמר את השפה העברית בגלות גם ללא סימני הניקוד? הסבירו את תשובתכם. (הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הניקוד. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 4:04 מופיעה מילה מנוקדת. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים מה משמעות המילה ואילו סימני ניקוד מופיעים בה. לאחר מכן עברו לתזמון 4:21 שבו מופיעה אותה המילה בניקוד שונה. אילו סימני ניקוד מופיעים הפעם? מה משמעות המילה? בקשו מהתלמידים, בזמן השיעור או כמשימה לבית, לחשוב על מילים נוספות שיש להן אותן אותיות אך אם משנים את הניקוד שלהן מתקבלת משמעות אחרת.