שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על הקוטב הצפוני? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מה לדעתכם ההבדל בין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:20: היכן נמצאים הקוטב הצפוני הגאוגרפי והקוטב הצפוני המגנטי? מה ההבדל ביניהם? (סיכום מידע, פענוח מידע, השוואה)

תזמון 03:18: הסבירו את המושגים "ליל קוטב" ו"שמש חצות". (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:40: כיצד המדענים מסבירים את התמעטות הקרחונים בקוטב הצפוני בעשורים האחרונים? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו מאפיינים חייבים להתקיים בקרב בעלי חיים המתגוררים בקוטב הצפוני? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין הקוטב הצפוני. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 00:55 מופיע איור ובו מיקום הקוטב הצפוני הגאוגרפי בכדור הארץ. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהדגיש בפני התלמידים את מיקום הקוטב בהקשר של רשת קווי האורך והרוחב הדימיוניים בכדור הארץ.