שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה זה שם עצם? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

תנו דוגמאות לשמות עצם. (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:15: איך מזהים שם עצם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:05: מה ההבדל בין שם עצם כללי לשם עצם פרטי? (פענוח מידע, השוואה)

תזמון 04:06: תנו דוגמאות לשמות עצם מופשטים ולשמות עצם מוחשיים. (פענוח מידע, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כתבו ארבעה משפטים כאשר בכל משפט יש שם עצם מסוג אחר: שם עצם כללי, שם עצם פרטי, שם עצם מופשט ושם עצם מוחשי. (הסקת מסקנות, ייצוג ידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין שמות עצם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 00:13 רואים עגלת סופר מלאה במצרכים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבקש מהתלמידים לכתוב את שמות העצם המונחים בעגלה. לצד כל שם עצם עליהם לכתוב אם הוא כללי או פרטי, מוחשי או מופשט.