שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו פעולות חשבון אתם מכירים? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מדוע לדעתכם צריך לפתור את פעולות החשבון בסדר מסוים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:40: בסדר פעולות החשבון מה קודם: כפל וחילוק או חיבור וחיסור? פתרו את התרגיל הבא לפי הסדר הנכון: 4+8X2 (סיכום מידע)

תזמון 03:20: כתבו את סדר הפעולות הנכון בתרגיל שיש בו חיבור, סוגריים וכפל. (סיכום מידע)

תזמון 03:41: על פי המידע בסרטון פתרו את התרגיל הבא: 2+5X6+2² (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הסבירו מדוע חשוב לשמור על סדר פעולות החשבון, והדגימו בעזרת תרגיל שתחברו בעצמכם מה יקרה אם לא נשמור על הסדר. (הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין סדר פעולות החשבון. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:40 מופיע סיכום של סדר פעולות החשבון. אנו ממליצים לחזור לנקודה זו לאחר הצפייה בסרטון, ולתת לתלמידים לחבר תרגילים שונים שמופיעים בהם כל פעולות החשבון שבאיור. פתרו איתם יחד את התרגילים.