שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על המושג "היגיינה"? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

חשבו מה דומה ומה שונה בין הדרך שבה בני אדם שומרים על ניקיונם, לעומת הדרך שבה עושים זאת בעלי חיים. (חיבור רגשי, השוואה, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:43: איפה חיים חיידקים? תנו דוגמה לחיידקים מועילים ולחיידקים מזיקים. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:17: מהי הדרך היעילה ביותר לצחצח שיניים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:10: כיצד מתפתח זיהום, ומה אפשר לעשות כדי למנוע אותו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו אמצעים עוזרים לנו לשמור על היגיינה אישית? חשבו על אזורים בעולם שבהם חסרים אמצעים אלה. כיצד לדעתכם הדבר משפיע על היגיינת התושבים שם? (העלאת אפשרויות, יישום, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין היגיינה אישית. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 05:18 יש אייקונים המייצגים שמירה על היגיינה. אנו ממליצים לחזור לנקודה זו לאחר הצפייה בסרטון, ולעבור עם התלמידים על האייקונים האלה. אפשרו לתלמידים לספר כיצד הם שומרים על היגיינה בהתאמה לאיורים.