שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על ההיסטוריה של חג הפורים ועל מקור שמו? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

ספרו למה התחפשתם בשנים האחרונות, ונסו לשער מדוע נהוג להתחפש בפורים. (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:55: מה היה האירוע שבגללו זעם המן על היהודים וציווה להשמידם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:30: מהו פור, ולשם מה החליט המן להטיל פור? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 03:34: מה משמעות המשפט: "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", ובאיזה הקשר נאמר? (פענוח מידע, טיעון)

תזמון 04:56: מדוע נהוג לאכול בפורים אוזני המן? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ישנם מנהגים שונים בחג הפורים. תארו מנהגים אלה, והסבירו את הקשר הסמלי שלהם לחג פורים. (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין פורים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.