שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על רבי עקיבא? מה אתם יודעים עליו? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מה לדעתכם משמעות האמרה “ואהבת לרעך כמוך”? שערו כיצד אמרה זו קשורה לרבי עקיבא. (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:10: רבי עקיבא היה מגדולי חז"ל. מי היו חז"ל ובמה עסקו? (סיכום מידע)

תזמון 3:13: מה למד רבי עקיבא מאבני הבאר החלקות, וכיצד השפיעה הבנה זו על המשך חייו? (סיכום מידע)

תזמון 5:08: מה היה תפקידו של רבי עקיבא במרד בר כוכבא? מה היו תוצאות המרד? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו ערכים ותכונות אופי באים לידי ביטוי בסיפור חייו של רבי עקיבא? הביאו דוגמאות. (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין רבי עקיבא. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:44 מופיע איור הממחיש את האמרה "ואהבת לרעך כמוך". אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשוחח על משמעות אמרה זו. שאלו את התלמידים למה לדעתם חשב רבי עקיבא שזהו הכלל הגדול בתורה. דמיינו עם התלמידים יחד, איך ייראה העולם אם כולם ינהגו לפי כלל זה, ובקשו מהתלמידים דוגמאות למקרים שבהם אפשר ליישם כלל זה בחיי היומיום בכיתה ובבית.